Zorg voor beweging in de PABO

Auteurs : Elise van Weene, Wim van Gelder en Marian Berg
Uitgeverij Esstede
ISBN 978-90-75142-76-1

Het boek ‘Zorg voor beweging’ is een aanzet om leerkrachten die kinderen in beweging willen krijgen handvatten te geven bij het nemen van initiatieven daarin. De lezer wordt geprikkeld om na te denken over het belang van bewegen voor kinderen. En over het belang van bewegen op school.  

Het boekje heeft als doel om (toekomstige) leerkrachten:
- meer inzicht en mogelijkheden te geven in het (effectief) observeren en 
  registreren van bewegen en spelen van kinderen.
- de observaties te koppelen aan praktische ideeën om de ontwikkeling van 
  kinderen te stimuleren. 

In het boek komt aan bod:

- de invloed en het belang van bewegen
- theorieën over de motorische ontwikkeling
- het observeren van motorische vaardigheden
- angsten in de les bewegingsonderwijs
- overzicht van mogelijkheden en praktische ideeën van de mogelijkheden voor
  extra zorg in de gymzaal, de klas, het schoolplein en in en rond het huis.
- het opstellen van een handelingsplan.

 

Kosten EUR 20,50 (excl. verzendkosten)

»bestellen