5. Zorg voor beweging in de ALO

Auteurs : Elise van Weene, Wim van Gelder en Marian Berg
Uitgeverij Esstede
ISBN 978-90-75142-77-8

Het boek ‘Zorg voor beweging’ is een aanzet om leerkrachten die kinderen in beweging willen krijgen handvatten te geven bij het nemen van initiatieven daarin.
De lezer wordt geprikkeld om na te denken over het belang van bewegen voor kinderen. En over het belang van bewegen op school.  

Het boekje heeft als doel om (toekomstige) leerkrachten:
- meer inzicht en mogelijkheden te geven in het (effectief) observeren en
  registreren van bewegen en spelen van kinderen.
- de observaties te koppelen aan praktische ideeën om de ontwikkeling van
  kinderen te stimuleren
 

In het boek komt aan bod:
- de invloed en het belang van bewegen
- theorieën over de motorische ontwikkeling
- het observeren van motorische vaardigheden
- angsten in de les bewegingsonderwijs
- overzicht van mogelijkheden en praktische ideeën van de mogelijkheden voor
  extra zorg in de gymzaal, de klas, het schoolplein en in en rond het huis.
- het opstellen van een handelingsplan.

Het verschil met Zorg voor beweging in de PABO is dat er in dit boek ook aandacht besteed wordt aan het Voortgezet onderwijs. In de teksten, het aanbod en de foto's wordt extra aandacht besteed aan leerlingen ouder dan 12 jaar.

Kosten EUR 20,50 (excl. verzendkosten)
» bestellen