7. Leerrijpheid observatiescreening

Hoewel er op de meeste basisscholen een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 gehanteerd wordt, is er in cognitieve mogelijkheden wel degelijk een verschil in aanpak tussen kleuters en kinderen vanaf groep drie.
Vanaf zesjarige leeftijd is het namelijk pas mogelijk om een transfer te maken tussen iets wat je in een andere situatie hebt ervaren, toe te passen binnen een andere context. Daarbij zijn er rond het zesde levensjaar een aantal motorische mijlpalen uitgerijpt die het mogelijk maken succesvol te gaan schrijven en lezen (voorkeurshand en de ogen). Ook motorische onrust kan worden voorkomen doordat de sensorische ontwikkeling de kans heeft gekregen prikkels te leren filteren en zinvol te gebruiken.

Deze motorische leerrijpheidobservatielijst met tien verschillende items is een handvat bij het observeren van oudste kleuters en hun overstap naar groep drie. Of een kleuter over de voorwaarde beschikt om succesvol te slagen bij het cognitief leren. Daar heb je je lijfje bij nodig.
Je moet kunnen zitten, je ogen moeten goed functioneren, je voorkeurshand moet gekozen zijn, je moet je hoofd rechtop kunnen houden, je moet niet te hard en niet te zacht drukken met je pen, je moet lichaamsbesef hebben, met andere woorden, je lichaam moet je kunnen inzetten als instrument bij het leren, het moet je helpen en niet in de weg zitten.
Je kunt de lijst op verschillende manieren gebruiken:

1. Het is een middel om voorwaarde te observeren als bevestiging of een kind de stap naar een volgend jaar kan maken.

2. De observatielijst kan ook gebruikt worden in een vroeger stadium, in het laatste kleuterjaar, onderwijsdoelen en handvatten aan te reiken voor de kleuteronderwijzers om te bepalen waar nog ondersteuning zinvol is.

3. De observatielijst is ook geschikt voor specialisten w.o. MRT ers, IB-ers, RT-ers e.a. om onderbouwd advies te kunnen geven als  second opinion voor de ouders.

De observati-items zijn:

1. Evenwicht
2. Doorkruisen van de middenlijn
3. Lichaamsbesef
4. 4 reacties
5. Focussen van de ogen
6. Pengreep
7. Bewegingsgevoel
8. Ritme en beweging
9. Propriocepsis
10. Oog hand coördinatie
11. Sociaal emotionele ontwikkeling

Bestellen (klik op bestellen om verder te gaan)

Kosten €80 ,= excl. verzendkosten

 Tevens cursussen over motorische ontwikkeling en leerrijpheid bij het jonge kind. www.motoriek.nl/motoriek
www.motoriek.nl/het-speelveld/cursussen-en-workshops