Schrijfonderwijs in de kleuterklas

Miranda Schouten en Elise van Weene werken samen aan een boekje met handspelletjes om jonge kinderen  van 3 - 7 jaar jaar te ondersteunen bij het beheersen van de vaardigheid schrijven.

Eén van de ontwikkelingslijnen in de motorische ontwikkeling loopt vanuit de romp naar de perifere delen (handen en voeten) van het lichaam.
Bij het aanleren van het schrijven, een activiteit die plaatsvindt in de hand en de pols, zal het lichaam wel in staat moeten zijn om deze beweging te maken.
Van alle kinderen wordt verwacht dat ze omdat ze een bepaalde leeftijd hebben of in een bepaalde klas zitten kunnen gaan schrijven. Maar het kunnen gaan schrijven is sterk afhankelijk van de motorische uitrijping van het lichaam. Is de ontwikkeling al bij de handen of nog in de schouders of ellebogen.

De handspelletjes die als stimulans voor deze uitrijping in de kleuterklas en groep drie (eerste klas) kunnen worden worden ondersteund door boeiende rijmpjes.

We zijn aan het ontwikkelen, het begin is er, wil je ons volgen, mail ons dan.

Mailadres